Chang Music Connection Presents

MY NAME IS NUM KALA CONCERT

ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี
เริ่มจำหน่ายบัตรวันแรก 31 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

รอบการแสดง

บัตร

 

 

คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของหนุ่มกะลา ศิลปินร็อกเสียงเพราะ นุ่มลึก 
Chang Music Connection Presents
MY NAME IS NUM KALA CONCERT
19 ปีที่ “รอ” #ไม่มาก็คิดถึง

ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี 
มี 2 รอบแสดง 
รอบแรก วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 (เวลาแสดง 19.00 น.)
รอบสอง วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 (เวลาแสดง 19.00 น.)

บัตรนั่งราคา  2,000  บาท
บัตรยืนราคา  1,200  บาท

***พิเศษเฉพาะวันจำหน่ายบัตร วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 นี้ เท่านั้น 
ซื้อบัตรยืน 6 ใบ จ่ายแค่ 5 ใบ (หลังจากนั้น บัตรจำหน่ายในราคาปกติ)

รายละเอียดเพิ่มเติม www.NUMKALA.com
จัดโดย #geniefest
#ไม่มาก็คิดถึง #NUMKALA #genierecords

 
หมายเหตุ :
 • คอนเสิร์ต 2 รอบการแสดง /วันเสาร์ที่ 19 และ อาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561  
    ****ประตูเปิด 17:30 น. / การแสดง 19:00 น.****
• เริ่มจำหน่ายบัตร วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป (ทุกช่องการจำหน่าย) 
• จำกัดการซื้อบัตรไม่เกิน 6 ใบ ต่อ 1 การทำรายการซื้อ 1 ครั้ง (ทุกช่องการจำหน่าย) 
• เว็บไซต์ GMMLIVE.COM  มีจำหน่ายเฉพาะบัตรราคา 1,200 บาท(บัตรยืน) เท่านั้น (บัตรมีจำนวนจำกัด)
• พิเศษเฉพาะวันจำหน่ายบัตร เสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 นี้ เท่านั้น ซื้อบัตรยืน 6 ใบ จ่ายแค่ 5 ใบ
  (เฉพาะการทำรายการสั่งซื้อต่อครั้งและไม่สามารถคละรอบได้)
• ผู้ที่ซื้อบัตรจะมีระยะเวลาการชำระเงินภายใน  2  ชั่วโมงให้เสร็จสมบูรณ์ (หลังจากทำการจอง)
• กรณีบัตรยืน (1,200 บาท) สูญหายทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าชมและออกบัตรให้ใหม่ทุกกรณี
• ไม่จำกัดอายุผู้ชม เด็กส่วนสูงเกิน 100 ซม. ต้องใช้บัตรเข้าชมการแสดง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02-669-8846 
(วันและเวลาทำการ / จันทร์-ศุกร์ 10:00 - 18:00)